Hoe krijg ik medewerkers meer betrokken bij duurzaamheid?

Hoe maak ik duurzaamheid leuk en concreet?

Met The Footprint Challenge bieden we organisaties een interactieve bewustwording- en gedragsveranderingstool om medewerkers te betrekken bij duurzaamheid en hen te inspireren om duurzame keuzes te maken in hun dagelijkse leven. Deze vergroening van de mindset zorgt dat medewerkers op het werk groener zijn en ook meer feeling krijgen met het duurzaamheidsbeleid van de organisatie. The Footprint Challenge wordt op maat gemaakt, zodat er ingespeeld kan worden op de specifieke wensen van iedere organisatie.

The Footprint Challenge kan ingezet worden bij uiteenlopende type organisaties. Lees hieronder over mogelijke voordelen van The Footprint Challenge voor bedrijven, overheden en onderwijsinstellingen. Graag vertellen we meer over onze diensten en de voordelen. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie of een offerte.

[one_third]

Voor bedrijven

Met The Footprint Challenge zorgen we voor profilering op MVO gebied, meer betrokkenheid van medewerkers bij het MVO beleid van de organisatie, meer bewustzijn over duurzaamheid in het dagelijks leven en op het werk, verhoging van company pride en kostenbesparing. Verder kan The Footprint Challenge bijdragen aan de CO2-prestatieladder en zo voordeel opleveren bij tenders en aanbestedingen.[/one_third] [one_third]

Voor overheden

Met The Footprint Challenge zorgen we voor meer betrokkenheid van medewerkers en inwoners bij het duurzaamheidsprogramma van de overheid en vergroten we het bewustzijn en individueel handelsperspectief ten aanzien van duurzaamheid en CO2-reductie in het dagelijkse leven. Zo levert The Footprint Challenge op een laagdrempelige manier een bijdrage aan het behalen van de klimaatdoelstellingen.[/one_third] [one_third_last]

Voor onderwijsinstellingen

Met The Footprint Challenge zorgen we voor meer betrokkenheid van scholieren/studenten en medewerkers bij duurzaamheid en wat zij zelf in het dagelijks leven kunnen doen om duurzamer te leven. Tegen gereduceerd tarief bieden we de mogelijkheid aan om een heuse Footprint Battle tussen onderwijsinstellingen te organiseren. Zo wordt het competitie-element nog groter.[/one_third_last]

Geef een antwoord