The Footprint Challenge daagt uit, prikkelt en inspireert voor duurzaamheid en met ons aanbod betrekken wij op een luchtige, laagdrempelige manier medewerkers en inwoners bij de groene kant van duurzaamheid. Zo krijgen zij meer feeling met het duurzaamheidsbeleid van de organisatie.

Ons aanbod

Of wij je medewerkers nu uitdagen met een 40-dagen Footprint Challenge of prikkelen met een Footprint workshop, voorop staat dat het leuk, luchtig en leerzaam is. Met het spelelement, de positieve insteek en de concrete acties brengen wij met ons aanbod de fun factor in duurzaamheid.

Footprint Challenge

In de Footprint Challenge gaan medewerkers in competitieverband aan de slag om in 40 dagen hun voetafdruk te verkleinen. Dit kan individueel, in teams of als een battle tussen verschillende organisaties.

Wie heeft de kleinste voetafdruk en wie weet zijn/haar voetafdruk het meest te verkleinen?

Meer info

Footprint Workshop

In de Footprint Workshop maken medewerkers via de Footprint quiz kennis met de voetafdruk, en met het Footprint spel wordt op speelse wijze de voetafdruk gemeten. Vervolgens kijken ze samen hoe ze de voetafdruk kunnen verkleinen en de handafdruk kunnen vergroten, thuis en op het werk.

Neem contact op

Footprint Scan

Met de online Footprint at Work scan ontdekken medewerkers hoe groot hun voetafdruk op werk is. Op basis van hun antwoorden, krijgen ze tips om de voetafdruk te verkleinen en kunnen ze zelf een actieplan maken. Met de overall rapportage krijg je inzicht op welke gebieden je bedrijfsbreed actie kan ondernemen.

Neem contact op

Voor wie

The Footprint Challenge kan ingezet worden bij uiteenlopende type organisaties.

Voor bedrijven

Met The Footprint Challenge zorgen we voor profilering op MVO gebied, meer betrokkenheid van medewerkers bij het MVO beleid van de organisatie, meer bewustzijn over duurzaamheid in het dagelijks leven en op het werk, verhoging van company pride en kostenbesparing. Verder kan The Footprint Challenge bijdragen aan de CO2-prestatieladder en zo voordeel opleveren bij tenders en aanbestedingen.

Voor overheden

Met The Footprint Challenge zorgen we voor meer betrokkenheid van medewerkers en inwoners bij het duurzaamheidsprogramma van de overheid en vergroten we het bewustzijn en individueel handelsperspectief ten aanzien van duurzaamheid en CO2-reductie in het dagelijkse leven. Zo levert The Footprint Challenge op een laagdrempelige manier een bijdrage aan het behalen van de klimaatdoelstellingen.

Voor onderwijsinstellingen

Met de Footprint Challenge zorgen we voor meer betrokkenheid van scholieren/studenten en medewerkers bij duurzaamheid en wat zij zelf in het dagelijks leven kunnen doen om duurzamer te leven. Zo bieden we bijvoorbeeld de mogelijkheid aan om een heuse Battle tussen onderwijsinstellingen te organiseren.

Voor basisscholen hebben we het Voetafdruk Avontuur.

Portfolio

We hebben bij diverse organisaties Footprint Challenges, Footprint workshops en andere inspiratie-sessies gegeven.

Bekijk portfolio