ons aanbod

The Footprint Challenge biedt duurzaamheidsprogramma’s aan voor uiteenlopende organisaties. Wij dagen medewerkers op een interactieve en competitieve manier uit om hun voetafdruk te verkleinen én hun handafdruk te vergroten. Zo zorgen we voor meer draagvlak en betrokkenheid van medewerkers bij duurzaamheid en de duurzame ambities van jouw organisatie.

Ons aanbod

Footprint Challenge

Tijdens een 40-daagse Footprint Challenge, dagen we medewerkers op een interactieve en competitieve manier uit om hun voetafdruk te verkleinen en hun handafdruk te vergroten. Dit kan op individueel niveau en in teams, bijvoorbeeld tussen afdelingen of vestigingen.

Welk team maakt de meeste impact voor een duurzame wereld?

Meer info

Footprint Workshop

In de Footprint Workshop maken medewerkers via de Footprint Quiz kennis met de voetafdruk, en met het Footprint Spel wordt op speelse wijze de voetafdruk gemeten.

Vervolgens kijken ze samen hoe ze de voetafdruk kunnen verkleinen en de handafdruk kunnen vergroten, thuis en op het werk.

Neem contact op

Footprint Scan

Met de online Footprint at Work scan ontdekken medewerkers hoe groot hun voetafdruk op werk is. Op basis van hun antwoorden, krijgen ze tips om de voetafdruk te verkleinen en kunnen ze zelf een actieplan maken.

Met de overall rapportage krijg je inzicht op welke gebieden je bedrijfsbreed actie kan ondernemen.

Neem contact op

Voor wie

The Footprint Challenge kan ingezet worden bij uiteenlopende type organisaties.

Voor bedrijven

The Footprint Challenge zorgt voor profilering op MVO gebied, meer betrokkenheid van medewerkers bij het duurzaamheidsbeleid van de organisatie, meer bewustzijn over duurzaamheid in het dagelijks leven en op het werk, verhoging van company pride en kostenbesparing. Verder kan de Footprint Challenge bijdragen aan de CO2-prestatieladder en zo voordeel opleveren bij tenders en aanbestedingen.

Voor overheden

The Footprint Challenge zorgt voor meer betrokkenheid van medewerkers en inwoners van een stad of gemeente bij het duurzaamheidsprogramma van de overheid. We vergroten het bewustzijn en individueel handelsperspectief op het gebied van van duurzaamheid en CO2-reductie in het dagelijkse leven. Zo levert The Footprint Challenge op een laagdrempelige manier een bijdrage aan het behalen van de klimaatdoelstellingen.

Voor onderwijsinstellingen

The Footprint Challenge zorgt voor meer betrokkenheid van scholieren/studenten en medewerkers bij duurzaamheid. We laten zien wat zij zelf in het dagelijks leven kunnen doen om duurzamer te leven en dagen ze uit om actie te nemen. Om zoveel mogelijk impact te maken, bieden we ook de mogelijkheid om een challenge tussen onderwijsinstellingen te organiseren.