Als iedereen op de wereld jouw consumptie- en afvalpatroon heeft, hoeveel aardoppervlak is er dan nodig om deze levensstijl voor iedereen te kunnen onderhouden? De ecologische voetafdruk geeft een helder antwoord op die vraag. Het zet de menselijke vraag naar natuurlijke hulpbronnen voor levensonderhoud en -comfort af tegen wat onze planeet daadwerkelijk kan leveren.

Hoe staan we ervoor?

We teren behoorlijk in op onze natuurlijke reserves. De gemiddelde Nederlander verbruikt zes keer zoveel aan grondstoffen dan er binnen onze grenzen beschikbaar is. Hiermee hebben wij een ecologische voetafdruk van 3,6 aardbollen. Nederland staat daarmee hoog in de top van landen met de grootste ecologische voetafdruk. Wereldwijd hebben wij anderhalve aarde nodig om in ons levensonderhoud te voorzien. Als we zo doorgaan, hebben we in 2030 zelfs nóg een halve aardbol extra nodig. Onze ecologische voetafdruk groeit dus in rap tempo!

Hoe wordt het gemeten?

De vraag- en aanbodkant van de ecologische voetafdruk worden beide uitgedrukt in zogenaamde mondiale hectares (gha).  Een groot gedeelte van het land- en wateroppervlak van de aarde kan services leveren voor de mens. Dit is biologisch productief gebied, zoals akkers, weides, bossen en viswateren. Gebieden als woestijnland en de diepe oceaanbodem kunnen dergelijke services niet leveren, en vallen daardoor onder niet-productief aardoppervlak.

Voor het berekenen van de waarde van één mondiale hectare wordt alleen het biologisch productieve aardoppervlak meegenomen. Iedere hectare productief aardoppervlak heeft een bepaalde capaciteit tot het leveren van natuurlijke hulpbronnen en het verwerken van afvalstoffen. Eén hectare akkerland heeft bijvoorbeeld een hogere biocapaciteit dan één hectare weideland. De waarde van een mondiale hectare staat gelijk aan de gemiddelde biocapaciteit van één hectare biologisch productief aardoppervlak.

Van mondiale hectares naar aardbollen

In 2008 is berekend dat er op de aarde momenteel 12 miljard gha beschikbaar. Met een wereldbevolking van 6,9 miljard mensen in datzelfde jaar, komt dit neer op zo’n 1,73 gha per persoon. Je persoonlijke ecologische voetafdruk geeft aan hoeveel mondiale hectares jij per jaar nodig hebt om in jouw levensstijl te voorzien. Deel je deze uitkomst dus door 1,73 gha, dan weet je hoeveel aardbollen er nodig zijn als iedereen jouw levensstijl zou hebben.

Geef een reactie